Page 1 of 1

Medlemsavgifter för 2021

Posted: 24 Oct 2020, 19:22
by Lasse Omfors
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften på 100:- för 2021.
Klubbens plusgiro = 489224-6 . eller swisha in på klubbens swishnummer: 1236190144.
För övriga Nordiska länder gäller:
IBAN: SE91 9500 0099 6026 0489 2246
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: NORDISKA DISKUSSÄLLSKAPET

Bankadress
Nordea Banken Sweden AB
SE-10571 Stockholm.


Lämna ditt namn och tel.nr.+ mailadress på inbetalningen