Styrelsemöte 24 februari - 2022

Öppen informationskategori för samtliga forumsanvändare

Moderator: Styrelse

Post Reply
Lasse Omfors
Styrelse
Styrelse
Posts: 1435
Joined: 13 Apr 2008, 00:17
Real Name: Lasse Omfors

Styrelsemöte 24 februari - 2022

Post by Lasse Omfors » 20 Feb 2022, 13:53

Nu har klubben snart styrelsemöte. Är det något ni vill att vi ska ta upp i styrelsen ?

Lasse :confus1:

Lasse Omfors
Styrelse
Styrelse
Posts: 1435
Joined: 13 Apr 2008, 00:17
Real Name: Lasse Omfors

Re: Styrelsemöte 24 februari - 2022

Post by Lasse Omfors » 02 Mar 2022, 02:00

Protokoll styrelsemöte Nordiska Diskussällskapet nr 1 2022

Datum: 22-02-24 Plats: Facetime kl. 20.00

& 1 Mötet öppnades av ordföranden

& 2 Närvarande var Lasse Omfors, Bosse Quiding, Urban Lundström, Torbjörn Lind, Mikael Håkansson, Andreas Nyström, Madeleine Hilmersson och Tor Holmgren. Saknades gjorde Maritha .

& 3 Till justerare valdes Bosse och Lasse.

& 4 Dagordningen godkändes.

& 5 Urban rapporterade kassan på 54 024 :- samt en handkassa på 3 582:-. DjurHobby har hoppat av som sponsor och Erling har även klivit av som medlem i klubben. Rabatten försvinner från butiken. Inga nya sponsorer har tillkommit.

& 6 Medlemsregister, nytt system är på g. som Urban håller i.

& 7 Årsmöte utgår i år (med tanke på Coronaläget). Blir istället i början på 2023.

& 8 Vad gäller Diskusforum och Websida, på Facebook ska det enbart finnas NDSS Diskus kvar. Här bör vi lägga till länk till discusforumet.

& 9 Vi talade om diskusträffen i Dortmund som blev inställd i april. Nytt datum är 1:sta till 3:e oktober 2022. Vi lägger ut en förfrågan om vilka som är intresserade av att åka dit på diskusforumet.

& 10 Det kom inte in några skrivelser till styrelsen.

& 11 Under övriga frågor diskuterades om att byta till ZOOM istället för Facetime. Andreas tog den pucken och kollar upp.

& 12 Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdag den 3 maj 2022 kl. 20.00 på ZOOM om Andreas är klar med det. Annars blit det Facetime igen.

& 13 Lasse avslutade mötet


------------------------------

Post Reply

Return to “NDS - Informationskanal Forumsanvändare”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest