Regler

Post Reply
User avatar
Matte_g
Posts: 4369
Joined: 24 Nov 2007, 00:34
Real Name: Mattias Gustafsson
Location: Stockholm
Contact:

Regler

Post by Matte_g » 24 Nov 2007, 21:49

Genom att använda registrera dig på diskusforum.se förbinder Du dig till att godta följande regler:

Forumsregler

§1 Vid registrering skall Du ALLTID ange korrekt för- och efternamn, samt e-postadress i profilinformationen. Du har möjlighet att använda ett alias för inloggning och visning i forumet, men vi ser med fördel att du använder ditt verkliga namn samt e-postadress synbart i forumet. Validering av e-postadressens äkthet kommer att ske.

§2 Var trevlig mot och respektera de andra på forumet. Visa respekt för andra människors uppfattning.

§3 Hånfullt beteende, personangrepp samt spridande av negativ information om/mot enskilda personer, moderatorer eller diskusforum.se är ALDRIG accepterat. Mobbing och trakasserier ses som mycket allvarligt och får ALLTID en påföljd i form varning eller avstängning från forumet.

§4 Tänk på att trådens ämne ska visa vad inlägget handlar om. Inlägg skall hålla sig till det ämne som tråden avser och placeras i korrekt kategori. Undvik att lägga upp samma tråd eller inlägg flera gånger i följd.

§5 Innan du postar en fråga. Sök för att se om någon redan fått svar på samma fråga.

§6 Inte posta inlägg som kan anses kränkande, stötande, nervärderande eller vara riktad mot en speciell religion, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung. Lagen om "hets mot folkgrupp" gäller även på Internet.

§7 Inte sprida eller länka till bilder och/eller texter av pornografisk natur, ej heller material innehållande, men inte begränsat till, sexistiska uttalanden, straffbar våldsskildring eller barnpornografi.

§8 Inte sprida personuppgifter eller telefonnummer till andra personer utan deras godkännande. Inte heller publicera IP-nummer till fysiska personer. Personuppgiftslagen, ”PUL”, gäller även på Internet.

§9 Inte posta inlägg med anspelningar på innehav och/eller spridning av upphovsrätt-skyddat material s.k piratkopior.

§10 Inte uppmana till brottslig handling eller utföra brottslig verksamhet över forumet.

§11 Inte posta inlägg som innehåller grova svordomar, könsord eller provokativt innehåll.

§12 Inte posta inlägg, publicera material eller agera på ett sätt som strider mot Diskusforum.se regler.

§13 Om Du lämnar negativa omdömen kring produkter och företag så skall det ske sakligt och konkret. Tänk efter så att det Du påstår är baserat på verkligheten och inte på subjektiva åsikter.

§14 Information som IP-adress och e-postadress loggas och kan komma att användas vid brytande mot gällande regler.

§15 Inlägg kan utsättas för moderering genom att flyttas, ändras eller tas bort om moderator finner det nödvändigt enligt gällande regler.

§16 Diskussion om låsning av trådar, borttagning av inlägg och liknande tas upp med moderator för respektive avdelning eller webbinfoansvarig via e-post, ALDRIG via forumet. Klagomål på det jobb moderatorer utför skall tas upp med webbinfoansvarig. Kritik skall vara konstruktiv och saklig.

Marknadsföring och reklam

§17 Annonsering för produkter får inte förekomma på forumet utan tillstånd.

§18 Marknadsföring, recensioner och diskussioner av produkter får inte förekomma på forumet av person med ekonomiska intressen för produkten, utan postas i egenskap av privatperson i form av konsumentinformation. Undantag från detta kan ske efter erhållet tillstånd från Admin att posta i sponsor tråden.
Med respekt åt våra sponsorer och samarbetspartners som forum och klubbar får länkning till kommersiela sidor och andra forum ej förekomma vid upprepade tillfällen. Endast hänvisning till privata hemsidor utan kommersiellt innehåll får länkas vid upprepade tillfällen utan admins tillåtelse. Texter för inte väcka anstöt, eller uppmana till olagliga handlingar. Det får ej heller finnas en underton i texten som kan tolkas som reklam.


För att kunna annonsera på diskusforum.se som företagare krävs ett godkännande av admin och att Ni registrerar ett användarnamn för ert företag i forumet och anger följande på de olika fältnamnen:


Köp & Sälj

§19 Försäljning i alla dess former (köpes/säljes/bytes/skänkes) får endast förekomma på avdelningen ”Köp & Sälj”.
På Köp & Sälj Privat kan endast privatpersoner annonsera. Annonsering är helt gratis, men
kräver att man har ett konto registrerat i forumet med nödvändig information.


Om du saknar sådant inloggninskonto måste du först registrera dig innan du kan logga in.

Obligatoriska uppgifter vid annonsering:
- namn på säljare (med fördel används för och efternamn)
- kontaktuppgifter, helst telefonnummer men minst epostadress
- objektsbeskrivning, vid annonsering av fisk eller växter bör korrekt vetenskapligt
namn anges detta för att undvika onödiga förväxlingar
- pris eller betalningsvillkor på varan (ex. enligt överenskommelse)


Annonsen raderas om:
- den inte har med akvariehobbyn att göra (ex. kamerautrustning och likande som har
direkt koppling till hobbyn är naturligtvis ok)
- om annonsen inte är en annons eller bryter mot övriga forumsregler
- obligatoriskt innehåll saknas, eller missbrukas
- det finns dubbletter av samma annons
- rubrik/innehåll består av stora bokstäver eller specialtecken för att synas bättre


Försäljning i kommersiellt syfte som privatperson är ej tillåtet.
Ej heller vidareförsäljning, tex hittat billiga fiskar, växter, foder med mera som köps in för att sedan direkt säljas vidare med syfte att tjäna pengar.

Ej tillåtet med försäljning av olagliga djur, tex kräftor eller cites listade djur.

Försäljning av egna fiskar och växter är tillåten. Det är upp till var och en att kontrollera vilka regler som gäller angående om var gränserna går när det gäller att betala in skatt för försäljningen. Vidare så är det tillåtet att sälja/byta begangnade/felköpta tillbehör.

Exempel: Det är tillåtet att sälja foder men inte att köpa hem en större mängd och själv lägga i små påsar och sälja vidare på diskusforum. När det gäller detta är det inte bara otillåtet pga kommersiellt syfte utan även att foderförsäljning är reglerat av jordbruksverket med krav på innehållsförteckningar, tillstånd med mera.

Vi vill ha en levande annonsdel men syftet måste vara en berikning av hobbyn och ett utbyte mellan medlemmarna. Så låt det sunda förnuftet råda så kommer detta inte bli några problem.

Teamet/styrelsen kommer att ta bort annonser som bryter mot gällande regler


Övrigt:
diskusforum.se ansvarar ej för eventuella tvister som
uppstår mellan köpare och säljare genom funktionen Köp & Sälj. Diskusforum.se tar
heller ej ansvar för varor som sälj genom densamma.

Bilders / Artiklars upphovsrätt

§20 Publicering av bilder / artiklar i forumet på diskusforum.se får bara göras av upphovsrättsinnehavaren själv, eller där familjemedlem äger upphovsrätt och / eller gett särkilt tillstånd till publicering.

§21 Upphovsrättsinnehavaren kan även i enskild bildtråd ge samtycke till att annan person än upphovsrättsägaren ges rätt att för dennes räkning modifiera enskild bild. Detta skall då framgå vid sådan publicering.

Övrig information

Inlägg som innehåller text som inte accepteras tas bort i sin helhet, eller redigeras om det är möjligt. Genom e-post eller pm informeras användaren i regel i samband med att inlägget raderas.

Brott mot en eller flera av våra forumregler kan resultera i skriftlig varning, låsning eller avstängning (användarens konto raderas) från forumet.

Moderatorerna är här för din skull och jobbar ideellt för forumets bästa, visa dom därför den respekt dom förtjänar. Moderatorerna försöker vara så liberala som möjligt och ingriper först när något postats som bedöms vara klart utanför vad som är acceptabelt. I forumet är en allmän regel att man håller en trevlig ton.

Post Reply

Return to “Forum Regler”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest